Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Ogólne instrukcje dotyczące przetwarzania danych

1.1 Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane ewidencyjne (na przykład nazwiska, adresy, pełnione funkcje, przynależność organizacji itp.);
 • Dane kontaktowe (na przykład e-mail, numery telefonu/faksu itp.);
 • Dane dotyczące zawartości (na przykład dane tekstowe, pliki graficzne, pliki wideo itp.);
 • Dane dotyczące użytkowania (na przykład dane dostępowe);
 • Metadane/dane komunikacyjne (np. adresy IP).

1.2 Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych

Jeżeli w ramach przetwarzania danych ujawniamy, przekazujemy lub w inny sposób udostępniamy dane innym osobom i firmom, takim jak dostawcy usług hostingowych, przetwarzający zamówienia lub osoby trzecie, robimy to zgodnie z prawem (na przykład, jeśli przekazanie danych osobom trzecim zgodnie z Art. 6 Rozdz. 1 pkt. b RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) jest konieczne do wypełnienia warunków umowy), jeśli osoby, których dane dotyczą, wyraziły na to zgodę lub wynika to z obowiązku prawnego.

1.3 Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po tym okresie usuwamy odpowiednie dane, jeśli nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, wykonania lub przygotowania umów.

1.4 Przekazywanie do krajów trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub robimy to w ramach korzystania z usług osób trzecich albo ujawniania lub przekazywania informacji osobom trzecim, wówczas może to mieć miejsce tylko w przypadku, gdy odbywa się to w celu wypełnienia naszych (wstępnych) zobowiązań umownych, na podstawie Państwa zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. O ile nie ma przeszkód prawnych lub umownych, przetwarzamy lub zezwalamy na przetwarzanie danych w państwie trzecim tylko na szczególnych warunkach zgodnie z Art. 44 i następnymi artykułami RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), czyli przetwarzanie odbywa się na przykład na podstawie istnienia specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznana opinia o zgodności stopnia poufności z normami UE, czy zgodności z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „standardowe postanowienia umowne”).

2. Przetwarzanie danych w ramach wizyty na naszej stronie internetowej

2.1 Pliki dziennika

Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, ogólne dane i informacje są wprowadzane i przechowywane w plikach dziennika naszego systemu:

 • data i godzina połączenia danych (znacznik czasu);
 • szczegóły żądania i adres transferu (wersja protokołu, metoda HTTP, referrer, ciąg identyfikacyjny aplikacji klienckiej (UserAgent));
 • nazwa wywoływanego pliku i ilość przesyłanych danych (żądany adres URL, w tym ciąg zapytania (Query-String), rozmiar w bajtach);
 • komunikat informujący, czy transmisja danych się powiodła (kod statusu HTTP).

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Nie przeprowadza się osobistej oceny ani oceny danych osobowych w celach marketingowych lub profilowania. W tym połączeniu adres IP nie jest zapisywany.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest Art. 6, Rozdz. 1, pkt. f RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zbieranie danych w celu umożliwienia korzystania z witryny oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do sprawnego działania naszej witryny. Tym samym osoba, której dane dotyczą, nie może wnieść żadnego sprzeciwu.

2.2 Wykrywanie złośliwego oprogramowania i analiza danych dziennika

Zbieramy dane dziennika, które gromadzą się podczas działania technicznych środków komunikacji naszej firmy i w razie potrzeby automatycznie je analizujemy, aby wykryć, zlokalizować lub wyeliminować awarie lub błędy w urządzeniach komunikacyjnych lub w celu ochrony przed atakami na naszą technologię informacyjną lub w celu wykrycia i ochrony przed złośliwymi programami.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania i analizy danych jest Art. 6, Rozdz. 1, pkt. f RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Przechowywanie i analiza danych są absolutnie niezbędne do zapewnienia korzystania z witryny i jej sprawnego działania. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu ze strony osoby zainteresowanej. Tym samym osoba, której dane dotyczą, nie może wnieść żadnego sprzeciwu.

2.3 Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wymieniane między przeglądarką internetową a serwerem centralnym. Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i z niego przekazywane do naszej strony internetowej. W przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystacie, możecie Państwo ograniczyć stosowanie plików cookie lub zasadniczo ich odmówić za pomocą odpowiednich ustawień. Cookies that have already been saved can be deleted at any time.Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Wyłączenie obsługi plików cookie dla naszej strony może spowodować brak możliwości pełnego przeglądania strony lub korzystania z niej w całości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest Art. 6, Rozdz. 1, pkt. f GDPR (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

2.3.1 Marketingowe pliki cookie Yandex

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Yandex – oprogramowanie do gromadzenia, przetwarzania oraz interpretacji danych w aplikacji internetowej. Dostawcą usług internetowych jest  rosyjska  kompania „Yandex” Sp. z o.o., ul. Lwa Tolstogo, 16, Moskwa, Rosja.

To oprogramowanie przekazuje dane, otrzymane od Państwa również do Rosji.  Sąd Europejski uważa że obecnie nie istnieje odpowiedni poziom ochrony dla przekazania danych do Rosji. Jako podstawę do przetwarzania danych Yandex wykorzystuje  tak zwane standardowe regulaminy umowne (zobacz Art. 46, Roz.2 i 3 DS-GVO (Ogólnego regulaminu ochrony danych osobowych). Są to typowe wzorce, przedstawione przez Komisję Europejską, które są przeznaczone do zapewnienia zgodności ochrony danych Państwa standardom europejskim nawet w Rosji. Celem otrzymania informacji dodatkowej w tej sprawie prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Yandex na stronie internetowej https://yandex.com/company/privacy.

2.3.2. Marketingowe pliki cookie Google

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologii Google ( „Google Ireland Limited”  Google Building Gordon House, Barrow Street 4, Dublin  D04E5W5 Ireland) jako samodzielnej osoby odpowiedzialnej. Dzięki wykorzystywanym instrumentom  marketingowym Państwa przeglądarka w sposób automatyczny wykonuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na ilość i dalsze wykorzystywanie danych, zbieranych przez Google za pomocą tego instrumentu,  i dlatego informujemy Państwo zgodnie z poziomem naszej wiedzy: znaczy to , że Google otrzymuje informację o tym , że Państwo odwiedzili tą czy ową część naszej strony internetowej. Jeśli jesteście zarejestrowani w jakimkolwiek serwisie Google, znaczy to że Google może połączyc zwiedzanie  z Państwa kontem. Nawet jeśli Państwo nie są zarejestrowani w Google lub nie wchodzili na stronę ze swoimi danymi, istnieje możliwość że dostawca usług dowie się i przechowa IP-adres. Google podczas wykorzystywania naszej strony internetowej, przetwarza w szególności IP-adres, identyfikatory (ID) plików cookie, identyfikatory (ID) pikseli, informację o urządzeniu, informację o przeglądarce, informację o lokalizacji, dane o wykorzystywaniu, zachowaniu użytkownika i agenta użytkownika (User Agent).

Przy tym  Państwa dane są przechowywane na serwerach w granicach UE i nie są przekazywane osobom trzecim za granicami sieci Google. Przekazywanie Państwa danych na serwery USA odbywa się  na podstawie standardowych regulaminów umownych UE. W celu otrzymania bardziej szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Google o ochronie danych osobowych: policies.google.com/privacy.

2.4 Hosting

Usługi hostingowe, z których korzystamy, mają na celu świadczenie następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, możliwości obliczeniowe, usługi związane z przestrzenią dyskową i bazami danych, usługi bezpieczeństwa, a także konserwacja, których używamy do obsługi naszej strony internetowej.

Przy tym, my lub nasz zewnętrzny dostawca usług przetwarzamy dane ewidencyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące zawartości, dane umów, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacyjne użytkowników naszej strony internetowej na podstawie naszych uzasadnionych interesów, aby skutecznie i bezpiecznie reprezentować tę serwisową platformę internetową zgodnie z Art. 6, Rozdz. 1, pkt. f GDPR (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w połączeniu z Art. 28 GDPR (zawieranie umów o przetwarzanie danych przez zewnętrznych usługodawców).

3. Przetwarzanie danych w procesie nawiązywania połączenia

3.1 Nawiązywanie połączenia przez e-mail

Można skontaktować się z nami pod adresem e-mail opublikowanym na naszej stronie internetowej.

W przypadku skorzystania przez Państwo z tego sposobu komunikacji, dane wskazane w Państwa wiadomości prywatnej (na przykład, imię, nazwisko, adres), ale co najmniej adres e-mail, a także informacje zawarte w e-mailu, mogą być przechowywane wraz z danymi osobowymi, które Państwo podajecie, w celu kontaktu i przetwarzania Państwa zapytań. Ponadto nasz system gromadzi następujące dane:

 • Adres IP komputera, z którego przychodzi żądanie;
 • Data i godzina wysłania e-maila.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach wiadomości przesyłanych do nas pocztą elektroniczną jest Art. 6, Rozdz. 1, pkt. b lub f RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

3.2 Nawiązywanie komunikacji zwykłą pocztą/lub faksem

Jeśli Państwo wyślecie do nas list lub faks, podane przez Państwo dane (na przykład imię, nazwisko, adres) oraz informacje podane w liście lub faksie są przechowywane wraz z podanymi przez Państwo danymi osobowymi w celu kontaktu i przetwarzania Państwa próśb.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach przesyłanych do nas pism i faksów jest Art. 6, Rozdz. 1, pkt. b lub f RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

4. Państwa prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, macie Państwo następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

4.1 Prawo do uzyskania informacji

(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe; jeśli tak, ma prawo do uzyskania informacji o tych danych osobowych oraz następujących informacji:

a) cel przetwarzania;

b) kategorie danych osobowych, które są poddane przetwarzaniu;

c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

d) o ile to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania ich przez osobę odpowiedzialną lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie są zbierane od samej osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych;

h) dostępność zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dotyczących profilowania danych, zgodnie z Art. 22, Rozdz. 1 i Rozdz. 4 RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz – przynajmniej w tych przypadkach – rzetelna informacja o zastosowanej logice, a także zakresie i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

(2) Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z Art. 46 RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) związanych z przekazaniem.

4.2 Prawo do dokonywania poprawek

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niezwłocznego żądania od osoby odpowiedzialnej sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych związanych z osobą, której dane dotyczą. Z uwzględnieniem celu przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dodatkowe oświadczenie.

4.3 Prawo do usunięcia / prawo do bycia zapomnianym

(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia danych osobowych z następujących przyczyn:

a) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

b) osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę, na podstawie której dokonywano przetwarzania zgodnie z Art. 6, Rozdz. 1, pkt. a) lub Art. 9, Rozdz. 2, pkt. a) RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i nie ma innych podstaw prawnych do takiego przetwarzania.

c) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21, Rozdz. 1 RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i nie ma już istotnych podstaw prawnych do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21, Rozdz. 2 RODO.

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

e) usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, w którym znajduje się osoba odpowiedzialna za ochronę danych.

f) dane osobowe zostały zebrane w ramach usług oferowanych przez społeczeństwo informacyjne, zgodnie z Art. 8, Rozdz. 1 RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

(2) Jeżeli osoba odpowiedzialna upubliczniła dane osobowe i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z Rozdziałem 1, jest zobowiązana do podjęcia odpowiednich środków, z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, w tym środków technicznych, do poinformowania przetwarzających dane osobowe osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o żądaniu osoby, której dane dotyczą, usunięcia wszystkich danych osobowych oraz wszelkich odniesień do tych danych osobowych lub ich kopii lub powielania takich danych osobowych.

(3) Rozdziały 1 i 2 nie mają zastosowania, jeśli przetwarzanie danych jest wymagane

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, któremu podlega osoba odpowiedzialna, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej;

c) na podstawie interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z Art. 9, Rozdz. 2 pkt. h) i pkt. i), a także Art. 9, Rozdz. 3 RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

d) do celów archiwalnych, badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89, Rozdz. 1, ponieważ domniemywa się, że prawo, o którym mowa w Rozdziale 1, uniemożliwia lub poważnie utrudnia realizację celów tego przetwarzania, lub

e) w celu przestrzegania, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

4.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem jednego z poniższych warunków:

a) osoba, której dane osobowe dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przy czym w ciągu takiego okresu, który pozwala osobie odpowiedzialnej zweryfikować prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

c) osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich praw, lub

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21, Rozdz. 1 RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy sprzeciwu osoby odpowiedzialnej mają pierwszeństwo przed prawnie uzasadnionymi podstawami osoby, której dane dotyczą.

(2) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone zgodnie z Rozdziałem 1, wówczas te dane osobowe, niezależnie od ich gromadzenia, mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu przestrzegania, dochodzenia lub obrony roszczeń lub do obrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn związanych z ważnymi interesami publicznymi Unii lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

4.5 Prawo przekazywalności danych

(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła osobie odpowiedzialnej, oraz ma prawo przesłać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez interwencji osoby, której te dane zostały przekazane, pod warunkiem, że:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6, Rozdz. 1, pkt. a) lub Art. 9, Rozdz. 2, pkt. a) RODO lub opiera się na umowie zgodnie z Art. 6, Rozdz. 1, pkt. b) RODO i

b) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów.

(2) Wykonując swoje prawo przekazywalności danych zgodnie z Rozdziałem 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać przeniesienia danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne.

Prawo na mocy Rozdziału 1 nie może naruszać praw i wolności innych osób.

Prawo to nie dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub jeżeli przetwarzanie odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej;

4.6 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się zgodnie z Art. 6, Rozdz. 1, pkt. e) lub f) RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania danych na podstawie tych przepisów. W takim przypadku osoba odpowiedzialna zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że może przedstawić ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie ma na celu przestrzeganie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez względu na dyrektywę 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

4.7 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dokonywane zgodnie z ustawowym rozporządzeniem o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.8 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjno-prawnych lub sądowych środków ochrony prawnej, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej w miejscu swojego zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza niniejsze Rozporządzenie.

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Używamy plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzania i przechowywania danych w serwisie, zbierania statystyk i optymalizacji serwisu. Ponadto używamy plików cookie do przetwarzania danych osobowych, takich jak adresy IP. Kliknij „Zgadzam się”, jeśli w pełni się z tym zgadzasz. Jeśli nie zgadzasz się z integracją śledzących plików cookie, kliknij "Odmawiać". Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności